O kanceláři

Advokátní kancelář Drápalová, Kuřátková & Holý

je advokátní kanceláří trvale spolupracujících advokátů JUDr. Jany Kuřátkové, JUDr. Miluše Drápalové a Mgr. Libora Holého tvořící volné uskupení samostatných advokátů poskytující ve svém souhrnu právní služby ve všech oblastech práva.

Důvod vzniku našeho uskupení a způsob společného výkonu advokacie bychom mohli stručně vystihnout následujícími hesly:

 

Tradice & Inovace

Tradice je u nás charakterizována bohatou historií. JUDr. Jana Kuřátková společně s JUDr. Miluší Drápalovou společně vykonávaly advokacii již od roku 1991. V rámci poskytování právních služeb tak těžíme z bohatých zkušeností  získaných více jak dvacetiletou advokátní praxí. Jsme zastánci tradičního výkonu advokacie, kdy poskytování právních služeb by se mělo dít výlučně v bezprostřední interakci klienta a jeho advokáta. Samozřejmostí tak je sjednání osobní schůzky či osobní účasti advokáta při úkonu právní šlužby, např. sjednávání obsahu a následného uzavírání smlouvy. Pro tyto účely všichni disponujeme oprávněním učinit prohlášení o pravosti podpisu a tím nahradit povinnost jeho účedního ověření (např. na kupní smlouvě u nemovitosti).

Moderní doba si však žádá i moderní přístup. Všichni advokáti našeho uskupení proto při své práci využívají i všech moderních technologií, které usnadňují a dále zkvalitňují poskytované právní služby. Za účelem dosažení maximální efektivity standardně při komunikaci s klientem jakožto i se soudy a orgány veřejné správy používáme elektronických prostředků. Každý advokát tak disponuje elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaným autorizovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Každý z nás má taktéž zřízen přístup do systému Czech POINT za účelem provádění autorizované konverze dokumentu z listinné do elektronické podoby a naopak. Samozřejmostí už je, že při své činnosti používáme české i zahraniční databáze právních informací.

Specializace & Kooperace

Současné právní prostředí, které podléhá neustálému rychlému vývoji, a to jak na straně vnitrostátní či mezinárodní resp. evropské právní úpravy, tak i na na straně její interpretace soudy, klade na erudici advokáta prakticky nesplnitelné požadavky. Jediným řešením, jak se při poskytování právních služeb opírat o zevrubnou znalost právní úpravy a její aktuální interpretace je tak úzká specializace advokáta, která však na druhé straně naráží na bariéru multioborové komplexnosti konkrétních životních problémů, které advokát pomáhá svým klientům řešit. Naši advokáti se proto vzdali vzájemné konkurence a vytvořili uskupení, které jim dovoluje vzájemné odborné konzultace a popř. se svolením klienta i vzájemné postupování jednotlivých kauz. Jinými slovy, tři vědí více jak jeden.